پلن Aپلن Bپلن Cپلن VIP
تعداد درخواست در روز1,00010,00050,000نامحدوددرصد تخفیف
ماهیانه30,000160,000550,000850,0000%
سه ماهه85,500456,0001,567,5002,422,5005%
شش ماهه162,000864,0002,970,0004,590,00010%
سالانه288,0001,536,0005,280,0008,160,00020%